Da li su fizička lica obuhvaćena ovim Zakonom o elektronskom fakturisanju?

Fizička lica nisu obuhvaćena Zakonom o elektronskom fakturisanju (“Sl. glasnik RS”, br. 44/21).