Da li školica sporta na svakom mestu gde je u zakupu mora imati fiskalni uređaj ili može organizovati da naplatu vrši samo sa jednog mesta i da fiskalni uređaj veže za tu adresu?

Elektronski fiskalni uređaj za izdavanje fiskalnih računa mora da stoji u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji gde se vrši naplata (plaćanje) pruženih usluga, radi evidentiranja svakog pojedinačno ostvarenog prometa na malo.

Ukoliko se obveznik fiskalizacije odluči da naplatu vrši samo u jednoj poslovnoj prostoriji, u obavezi je da na tom mestu evidentira svaki pojedinačno ostvareni promet na malo preko elekronskog fiskalnog uređaja.