Da li sistem omogućava registraciju faktura za dužnike KJS tip 7 i 8?

Ne. Fakture koje su eventualno registrovane u sistemu biće otkazane a ubuduće će postojati sistemska kontrola koja će odbijati registraciju faktura za ove tipove KJS.