Da li se za decu koja pohađaju verske obrazovne ustanove može ostvariti pravo na dečiji dodatak?

Dečiji dodatak pripada detetu ako ima svojstvo učenika osnovne škole, odnosno svojstvo redovnog učenika srednje škole do završetka srednjoškolskog obrazovanja, a najduže do 20 godina života. Pravo na dečiji dodatak pripada deci koja žive, školuju se i redovno pohađaju nastavu na teritoriji Republike Srbije, ako međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno, shodno članu 26. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom (“Sl. glasnik RS”, br. 113/17 i 50/18).

Zakonom o crkvama i verskim zajednicama (“Sl. glasnik RS”, broj 36/06), propisano je i da roditelji redovnih učenika i studenata verskih obrazovnih ustanova imaju pravo na dečiji dodatak, pod istim uslovima koji važe za učenike i studente državnih obrazovnih ustanova.

Iako crkva i verska zajednica može pokrenuti postupak verifikacije, odnosno akreditacije verske obrazovne ustanove radi uključivanja u sistem obrazovanja, u skladu sa propisima o obrazovanju, prema dopisu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja od 11.03.2019. godine, verske obrazovne ustanove nisu u sistemu ustanova iz oblasti obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji, za koje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja izdaje rešenje o verifikaciji.

Dakle, kako verske ustanove nisu verifikovane, odnosno akreditovane, jer nisu uključene u sistem obrazovanja, za decu koja ih pohađaju ne može se ostvariti pravo na dečiji dodatak.