Da li se veliki broj kraćih službenih putovanja zaposlenih “na globalnim funkcijama” u razne zemlje može smatrati upućivanjem u inostranstvo u skladu sa Zakonom o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti, ako ovakvi službeni putevi po svojoj suštini ne predstavljaju upućivanje kako je ono definisano u čl. 2. i 3. Zakona i ako period boravka u inostranstvu ne prelazi 30 dana u kontinuitetu?

Veliki broj kraćih službenih putovanja zaposlenih u inostranstvo koja po svojoj suštini ne predstavljaju upućivanje kako je ono definisano u članu 3. Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti (“Sl. glasnik RS”, broj 91/15), ne smatra se upućivanjem u smislu ovog zakona. U tom slučaju poslodavci nemaju obaveze predviđene ovim Zakonom pa ni obavezu da ministarstvu nadležnom za rad dostavljaju Obaveštenje o upućivanju zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo ako zaposleni putuju u ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.