Da li se udruženja građana, tip KJS 8 registruju u CRF?

Da, ukoliko kao poverioci registruju fakture prema dužnicima – KJS tip 0, 1, 2, 3, 4, 6.