Da li se u Pregled obračuna PDV (Obrazac POPDV) unosi naknada za opštinske odbornike koji su angažovani u opštini po osnovu ugovora o delu?

Naknada opštinskim odbornicima, koji imaju ugovor o delu na osnovu koga primaju naknadu za svoj rad u opštini, ima karakter prometa usluga za koje nije izdat račun, ali je sačinjen drugi dokument (u ovom slučaju, ugovor o delu) na osnovu koga se potvrđuje poslovna promena, koji sadrži podatak o iznosu naknade, odnosno vrednosti prometa, pa će u skladu sa tim primalac usluge uneti bruto iznos ove naknade u polje 8d.2. Obrasca POPDV. Ugovor o delu definisan je članom 199. Zakona ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.