Da li se u CRF registruju notari?

Ne, jer nisu privredni subjekti.