Da li se republičke administrativne takse registruju?

Ne. Takse su javni prihod.