Da li se registruju zahtevi za prenos sredstava iz budžeta opštine za finansiranje projekata i programa?

Ne, reč je o transferima.