Da li se registruju otpremnice?

Ne, otpremnica nema izraženu vrednost robe u novcu.