Da li se registruju fakture na ime članarine (npr. izdate od stalne konferencije gradova i opština)?

Da.