Da li se registruju fakture koje se plaćaju na račune za uplatu javnih prihoda?

Ne. Takve transakcije nisu komercijalne već je u pitanju javni prihod za koji se plaćanja vrše sa šifrom 253.