Da li se registruju elektronske fakture prema RFZO za isporuku lekova i medicinskih pomagala osiguranim licima?

Ne.