Da li se registruje mesečno zaduženje ili ukupan dug?

Mesečno zaduženje.