Da li se registruje dokument o zaduženju za prodate poklon kartice?

Ne.