Da li se raniji minuli rad koji je zaposleni ostvario u javnom preduzeću (npr. Elektroprivreda Srbije) gde mu miruje radni odnos zbog izbora na funkciju u lokalnoj samoupravi (npr. predsednik opštine) može uračunati u celokupni minuli rad?

Odredbom člana 1. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama (“Sl. glasnik RS”, br. 34/01, 62/06 – dr. zakon, 116/08 – dr. zakon, 116/08 – dr. zakon, 92/11, 99/11 – dr. zakon, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16 – dr. zakon, 113/17 – dr. zakon, 113/17 – dr. zakon) propisano je da se ovim zakonom uređuje način utvrđivanja plata, dodataka, naknada i ostalih primanja između ostalih i izabranih, postavljenih i zaposlenih lica u organima i organizacijama teritorijalne autonomije i lokalne samouprave. Budući da se na prava i dužnosti zaposlenih u javnim preduzećima primenjuju opšti propisi o radu, to se tako ostvareni staž izabranog lica u jedinici lokalne samouprave NE MOŽE uračunati u minuli rad.