Da li se radni staž u SIZ (Samoupravnim interesnim zajednicama) može priznati kao celokupni radni staž ili ne? Da li se nekadašnje Samoupravne interesne zajednice i današnja Opštinska uprava smatraju istim poslodavcem, tj. da li postoji pravo na obračun minulog rada u Opštinskoj upravi, a koji je ostvaren kod SIZ?

U ovom slučaju promenu poslodavca trebalo bi rešavati imajući u vidu koji organ, organizacija, javna služba je preuzela poslove i zaposlene nakon statusne promene i na taj način utvrditi pravo zaposlenih na minuli rad. Ukoliko je opštinska uprava preuzela poslove i zaposlene Samoupravne interesne zajednice, može se smatrati da postoji kontinuitet, odnosno da zaposleni ostvaruje pravo na minuli rad.