Da li se računi za telekomunikacione usluge moraju registrovati?

Da.