Da li se probni rad može ugovoriti aneksom ugovora u radu radi premeštaja na drugo radno mesto?

Ne! Naime, probni rad se ugovara pri zasnivanju radnog odnosa da bi se proverilo da li lice koje se zapošljavan ima sposobnosti za obavljanje jednog ili više povezanih poslova ili srodnih poslova. Ako zadovolji na radu – zasniva se radni odnos na neodređeno vreme, a ako ne zadovolji – raskida se radni odnos. Poslodavac koji želi da proveri sposobnosti zaposlenog na drugim poslovima može ga privremeno premestiti na druge poslove na osnovu rešenja, bez ponude aneksa ugovora o radu najduže ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.