Da li se prezle (hlebne mrvice) smatraju hlebom i da li se oporezuju po istoj poreskoj stopi PDV-a kao i hleb i tost hleb?

U članu 23. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost (“Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18 – u daljem tekstu: Zakon o PDV-u) propisana je opšta stopa poreza od 20%. U stavu 2. tačka 1) istog člana, Zakon o PDV-u propisuje posebnu stopu od 10% za promet i uvoz hleba i drugih pekarskih proizvoda. Pravilnikom o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.