Da li se preduzetnici registruju u CRF?

Da. Ukoliko obavljaju komercijalne transakcije u kojima su subjekti javnog sektora dužnici.