Da li se Pravilnik o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura odnosi na fakture koje imaju datum od 01.03.2018. ili se odnosi na račune koji su primljeni od 01.03., a datum fakture može biti iz februara? Da li se takve fakture registruju u CRF?

Pravilnik o načinu i postupku registrovanja faktura, odnosno drugih zahteva za isplatu, kao i načinu vođenja i sadržaju centralnog registra faktura (“Sl. glasnik RS”, br. 7/18) se odnosi na fakture izdate od 01. marta 2018. godine.