Da li se po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima može angažovati zaposleno lice? Da li se isto lice može više puta angažovati po ovoj vrsti ugovora?

Ugovorom o obavljanju privremenih i povremenih poslova poslodavac može da angažuje: zaposlenog, koji je u radnom odnosu sa nepunim radnim vremenom – do punog radnog vremena; nezaposleno lice; penzionisano lice koje je korisnik starosne penzije. Ugovor o privremenim i povremenim poslovima ne može da se zaključi: sa zaposlenim koji radi puno radno vreme i invalidskim i porodičnim penzionerom. U članu 197. stav 1. Zakona o radu radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14) je predviđeno da poslodavac ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.