Da li se obračunava PDV na donaciju od stane Delegacije EU u vidu putničkog automobila, u skladu sa međunarodnim ugovorom o donaciji, Kancelariji za ljudska i manjinska prava?

Članom 24. stav 1. tačka 16a) Zakona o PDV-u propisano je da se PDV ne plaća na promet dobara i usluga koji se vrši u skladu sa ugovorima o donaciji zaključenim sa RS, ako je tim ugovorom predviđeno da se iz dobijenih novčanih sredstava neće plaćati troškovi poreza, u delu koji se finansira dobijenim novčanim sredstvima osim ako ratifikovanim međunarodinim ugovorom nije drugačije predviđeno. Prema tome, na osnovu ugovora koji je RS zaključila sa Delegacijom EU u okviru projekta donacije ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.