Da li se na naknade zarade, odnosno plate, obračunava i plaća “minuli rad”?

“Minuli rad” se ne obračunava i ne plaća na one naknade zarade, odnosno plate koje se obračunavaju na osnovicu koja čini prosek zarade, odnosno plate za određeni prethodni period (npr. za prethodnih 12 meseci), gde u zaradu za obračun proseka ulazi “minuli rad”. To su naknade zarade za vreme odsustva sa rada za vreme praznika, godišnjeg odmora, plaćenog odsustva, vojne vežbe, bolovanja na teret poslodavca ili na teret RFZO, “prinudnog odmora”, porodiljskog odsustva, nege novorođenog deteta i posebne nege deteta ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.