Da li se na istoj poreskoj prijavi (Obrascu PPP-PD), koja se podnosi za obračunski period (npr. april 2020. godine) sa datumom 04.01.2021. godine, mogu iskazati zarade i naknade zarada koje se isplaćuju na teret poslodavca, i naknade zarada koje se isplaćuju na teret drugih isplatilaca?

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.