Da li se na gratis polise kao poklon licima van radnog odnosa može iskoristiti olakšica po članu 85. Zakona o porezu na dohodak građana od 12.180 godišnje. Ovde se osiguravaju naši bivši radnici-penzioneri?

Kako se polise poklanjaju licima koja nisu u radnom odnosu kod osiguravajućeg društva – društva koje izdaje i poklanja polise, mišljenja smo da se može koristiti olakšica iz člana 85. stav 1. tačka 10) Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. gl. RS”, br. 24/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 – ispr. 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15) od 12.180 dinara ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.