Da li se može registrovati jedan zbirni račun koji se odnosi na jednog dužnika za određen broj dana?

Da, ukoliko kupcu izdajete samo jedan račun za određen vremenski period.