Da li se može primeniti član 19. Zakona o slobodnim zonama, na robu koja se nalazi u slobodnoj zoni a šalje se van slobodne zone na oplemenjivanje i nakon postupka oplemenjivanja se vraća u slobodnu zonu radi korišćenja za obavljanje delatnosti?

Član 19. Zakona o slobodnim zonama (“Sl. glasnik RS”, br. 62/06) propisuje da se na uvoz robe namenjene obavljanju delatnosti i izgradnji objekata u slobodnoj zoni ne plaća carina i druge uvozne dažbine. Na osnovu ovoga i člana 397. Uredbe o carinskim postupcima i carinskim formalnostima (“Sl. glasnik RS”, br. 39/19 i 8/20), a u vezi sa članom 223. stav 1. Carinskog zakona (“Sl. glasnik RS”, br. 95/18, 91/19) (kojim je precizirano da domaća roba može biti privremeno izvezena sa ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.