Da li se može preispitivati rešenje o utvrđenoj reprezentativnosti sindikata koje je doneo poslodavac i kada?

Prema članu 233. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – US, 113/17, 95/18 – dr. propis), utvrđena reprezentativnost sindikata i udruženja poslodavaca može da se preispituje po isteku roka od 3 godine od dana donošenja rešenja o reprezentativnosti. Pre isteka roka od 3 godine od dana kada je doneto rešenje o reprezentativnosti, nadležni organ koji utvrđuje reprezentativnost nema ovlašćenja da menja doneto rešenje. Rešenje ne može da se menja ni u slučaju kada ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.