Da li se izvršenje na zaradi može vršiti pre konačne isplate zarada, odnosno pri isplati akontacije zarade, ili ne?

Kako se prema novom Zakonu o izvršenju i obezbeđenju (“Sl. glasnik RS”, br. 106/15, 106/16 – dr. propis, 113/17 – dr. propis, 54/19 i 9/20 – dr. propis) ograničenje izvršenja na zaradi tj. plati i naknadi zarade, tj. plate utvrđuje u zavisnosti od odnosa visine neto zarade zaposlenog i visine prosečne neto zarade u Republici Srbiji, smatramo da je kod zarada, čija se visina kreće oko republičkog proseka, pri isplati akontacije nemoguće izvršiti poređenje i utvrđivanje ograničenja izvršenja na zaradi ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.