Da li se istim poslodavcem, u smislu člana 1. stav 2. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama, a radi obračuna dodatka na platu narodnom poslaniku i drugom licu iz člana 1. stav 1. tačka 1) Zakona uračunava radni staž ostvaren u: Saveznoj skupštini, Saveznoj Vladi, Saveznom sekretarijatu za unutrašnje poslove, Skupštini SCG, Savetu ministara SCG, drugim ustanovama osnovanim od istog nivoa vlasti, imajući u vidu da je RS pravni sledbenik SCG?

Prema odredbi člana 60. stav 4. Ustavne povelje državne zajednice Srbija i Crna Gora (“Službeni list SCG”, br. 1/03, 26/05) u slučaju istupanja države Crna Gora iz državne zajednice SCG međunarnodni dokumenti koji se odnose na SRJ, posebno Rezolucija Saveta bezbednosti UN, odnosili bi se i u celosti važili za državu Srbiju, kao pravnog sledbenika. Takođe, Narodna skupština RS usvojila je 5. juna 2006. godine Odluku o obavezama državnih organa Republike Srbije u ostvarivanju nadležnosti Srbije kao sledbenika državne zajednice SCG, koja predviđa ostvarivanje nadležnosti Republike Srbije do donošenja neophodnih zakona. S obzirom na navedeno, Republika Srbija je kao sledbenik državne zajednice SCG nasledila njen međunarodno-pravni subjektivitet i međunarodne dokumente. Prema tome, mišljenja smo da bi narodnim poslanicima za rad u organima bivše državne zajednice SCG trebalo obračunati minuli rad za rad u tim organima.