Da li se ispunjenost uslova kadrovskog kapaciteta iz člana 76. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12 , 14/15 i 68/15) može dokazivati ugovorom o poslovno-tehničkoj saradnji?

Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji je ugovor kojim jedno privredno društvo angažuje drugo za izvršenje određenog posla, a u vezi je sa tehničkim potrebama ili dostignućima jedne ugovorne strane. S obzirom na prirodu tog ugovora, a u kontekstu javnih nabavki, ovakav ugovor bi više ličio na podnošenje zajedničke ponude nego na dokazivanje kadrovskog kapaciteta ponuđača. Shodno navedenom, smatramo da ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji nije pogodan za dokazivanje kadrovskog kapaciteta ponuđača. Napominjemo da ova vrsta ugovora ne predstavlja pravni osnov za angažovanje ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.