Da li se i u slučaju nabavke bankarske garancije može primeniti član 7. Zakona o javnim nabavkama – Nabavke na koje se zakon ne primenjuje?

Odgovor na ovo pitanje je odričan. Nabavka bankarske garancije nije obuhvaćena izuzećem od primene Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15). Naime, članom 6. stav 1. Zakona o javnim nabavkama je predviđeno da predmet ugovora o javnoj nabavci usluga jesu usluge navedene u Prilogu 1 – Predmet javne nabavke usluga. Imajući u vidu da (shodno navedenom Prilogu 1) izdavanje bankarske garancije predstavlja bankarsku uslugu navedenu pod: Broj kategorije 6 – finansijske usluge, proizlazi da je ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.