Da li se i dalje evidentiraju obaveze kroz RINO?

Sve fakture izdate do 28. februara 2018. godine evidentiraće se kroz RINO, kao i njihovo izmirenje. Ovo važi za KJS (tip 0, 1, 2, 4 i 6). Javna preduzeća rade u sistemu RINO kao i do sada.