Da li se gotovinski pazar mora uplatiti u celosti u roku od 7 radnih dana?

Shodno mišljenju Ministarstva finansija broj 011-00-00271/2019-16 od 16.07.2019. godine, uplata gotovinskog pazara se može izvršiti kroz više uplata u okviru propisanog roka od sedam radnih dana.