Da li rokovi plaćanja ostaju isti kao i za RINO?

Da. Rokovi plaćanja su definisani Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama (“Sl. glasnik RS”, br. 119/12, 68/15 i 113/17).