Da li registrujemo obaveze po osnovu ugovora o kupovini nepokretnosti sa KJS koji je na 24 mesečne rate?

Da, ukoliko je običan ugovor (komercijalna transakcija).