Da li registrujemo fakture koje nemaju obavezu plaćanja (donacije itd.)?

Ne, samo fakture sa obavezom plaćanja.