Da li privredni subjekti koji pružaju ugostiteljske usluge KJS registruju takve fakture?

Da. Član 2. tačka 1. Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama transakcijama (“Sl. glasnik RS”, br. 119/12, 68/15 i 113/17) definiše pojam komercijalne transakcije.