Da li pravno lice, odnosno preduzetnik može poveriti pravnom licu ili preduzetniku, koji nije upisan u Registar pružalaca računovodstvenih usluga, obavljanje poslova obračuna zarada zaposlenih i ostalih obračuna isplata prihoda fizičkih lica (npr. obračuni prihoda od zakupa nepokretnosti fizičkih lica, obračuni ličnih zarada preduzetnika), odnosno da li se poslovi obračuna zarada zaposlenih i ostalih obračuna isplata prihoda fizičkih lica smatraju poslovima vođenja poslovnih knjiga?

Izvod iz službenog mišljenja Ministarstva finansija, br. 011-00-00767/2022-16 od 5.09.2022. godine (tekst mišljenja u celosti možete naći u “Ekspert”-u):

“…prema našem mišljenju obračuni zarada zaposlenih i ostalih obračuna isplata prihoda fizičkih lica (npr. obračuni prihoda od zakupa nepokretnosti fizičkih lica, obračuni ličnih zarada preduzetnika) predstavljaju računovodstvene isprave (na osnovu kojih se podaci unose u poslovne knjige), i njihova izrada ne obuhvata vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja. Samim tim, smatramo da pravno lice ili preduzetnik, koji nije upisan u Registar pružalaca računovodstvenih usluga, može obavljati poslove obračuna zarada zaposlenih i ostalih obračuna isplata prihoda fizičkih lica, ali ne može da vodi poslovne knjige i/ili sastavlja finansijske izveštaje pravnim licima, odnosno preduzetnicima.”