Da li pravno lice koje fakturiše zakup i refundaciju troškova zakupa (voda, struja….) fizičkim licima, mora da izdaje fiskalni račun ili se izdaje običan račun/faktura?

Sve zakupe koje pravno lice ima prema fizičkim licima, mora fiskalizovati kroz fiskalnu kasu, jer to predstavlja promet na malo sa fizičkim licem.