Da li pravna lica smeju da u svom poslovanju koriste digitalne tokene?

Pravna lica smeju da u svom poslovanju koriste digitalne tokene.

Prilikom trgovanja pravna lica mogu, a ne moraju da koriste usluge pružaoca usluga. Drugim rečima, ukoliko pravno lice ima odgovarajuće znanje kada je u pitanju trgovanje digitalnim tokenima ono može samo da trguje digitalnim tokenima.

Ukoliko konkretan digitalni token ima i elemente virtuelne valute, odnosno ukoliko se radi o hibridnom obliku digitalne imovine, pravna lica su dužna da o svom poslovanju s tom digitalnom imovinom izveštavaju Narodnu banku Srbije, u skladu sa odgovarajućim podzakonskim aktom Narodne banke Srbije.