Da li povereništva sindikata imaju pravo na sindikalno delovanje?

Osnivanje sindikata, principi i oblik organizovanja i delovanja njegovih organizacionih delova uređuju se statutom ili drugim opštim aktom sindikata. Opštim aktom sindikata mogu se utvrditi teritorijalna i druga nadležnost, kao i ovlašćenja za delovanje povereništva, odnosno drugih organizacionih delova sindikata. Prema tome, povereništva, odnosno drugi organizacioni delovi sindikata imaju ovlašćenja za delovanje koja su im poverena statutom ili drugim opštim aktom sindikata.

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.