Da li postoji neko radno mesto u šifarniku kome bi odgovaralo obrazovanje “specijalističke strukovne studije medicine”, tj. da li tržište rada na bilo koji način prepoznaje ovaj obrazovni profil?

Informacija o tome da li tržište rada prepoznaje konkretnu kvalifikaciju ne može da se vidi iz Šifarnika zanimanja, već je to informacija koja se dobija iz zahteva poslodavaca za radnicima, koji najčešće sadrži i informaciju o zahtevanoj/poželjnoj kvalifikaciji lica. Naime, poslodavac u svom zahtevu za radnicima traži lica određenog zanimanja za obavljanje određenih poslova, a zahtevana kvalifikacija lica je sastavni deo tog zahteva ukoliko je poslodavac smatra značajnom za obavljanje zanimanja. Primera radi, za obavljanje zanimanja rukovodilac pravnih poslova, sa velikom verovatnoćom možemo pretpostaviti da će biti zahtevana kvalifikacija diplomirani pravnik, dok se za obavljanje nekih drugih zanimanja (npr. pisac reklamnih tekstova, organizator događaja, teniser…), konkretna kvalifikacija neće postaviti kao obavezan uslov za zapošljavanje. Uslovi za zapošljavanje u tim zanimanjima odnose se na posedovanje iskustva, znanja i veština za njihovo obavljanje, a posedovanje konkretne kvalifikacije se veoma retko i sporadično postavlja kao uslov u navedenim slučajevima.