Da li postoji mogućnost osnivanja jednog sindikata, koji bi delovao na nivou više poslodavaca?

U skladu sa članom 215. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – US, 113/17, 95/18 – dr. propis), sindikat može da se osnuje u skladu sa opštim aktom sindikata. Prema tome, i nivo osnivanja sindikata utvrđuje se opštim aktom sindikata. Na mogućnost osnivanja sindikata kod više poslodavaca, ne utiče činjenica da ti poslodavci ne posluju u okviru iste korporacije, osim ako to nije izričito predviđeno opštim aktom sindikata. Ako je sindikat u skladu ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.