Da li postoji definisan rok za registraciju fakture u CRF od dana izdavanja?

Ne.