Da li poslodavac može da ranije dostavljene pristupnice sindikata koji utvrđuje reprezentativnost, dostavi drugim sindikatima koji učestvuju u postupku, pre dana dokazivanja reprezentativnosti?

U skladu sa napred navedenim članom 228. stav 1. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – US, 113/17, 95/18 – dr. propis), poslodavac je u obavezi da pozove predstavnike svih sindikata koji deluju kod tog poslodavca da učestvuju u postupku utvrđivanja reprezentativnosti sindikata kod poslodavca. Učešćem u postupku utvrđivanja reprezentativnosti kod poslodavca predstavnici sindikata mogu da imaju uvid u članstvo drugih sindikata kako bi eventualno osporili članstvo drugom sindikatu na osnovu člana 218. ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.