Da li naknada plate neraspoređenom državnom službeniku može biti niža od minimalne zarade?

Shodno članu 34. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika (“Sl. glasnik RS”, br. 62/06, 63/06 – ispravka, 115/06 – ispravka, 101/07, 99/10, 108/13, 99/14, 95/18), članu 27.1 Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave (“Sl. glasnik RS”, br. 113/17, 95/18) i članu 28. Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru (“Sl. glasnik RS”, br. 18/16, 108/16, 113/17, 95/18), utvrđeno je pravo na naknadu plate zaposlenima za vreme neraspoređenosti i to tako ... Read more

Sadržaj ove stranice je vidljiv samo za korisnike sa pravom pristupa!

Ukoliko imate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, a zaboravili ste da se ulogujete to možete učiniti OVDE.

Ukoliko nemate pretplatu koja obezbeđuje pravo pristupa, kupovinu odgovarajuće pretplate možete izvršiti OVDE.

Detaljne informacije o pretplati i pravu pristupa možete dobiti i pozivom na broj 011/30 35 435.